Noteikumi

I.                  Darbības joma

Jebkāda šīs tīmekļa vietnes ("AlpicAir tīmekļa vietne"), ko nodrošina  "BVT PARTNERS" un tā filiāles/meitasuzņēmumi ("BVT GROUP"), tiek pakļauta šo noteikumu pieņemšanai. Izmantojot vai piesakoties " AlpicAir" tīmekļa vietnē, Lietotājs piekrīt šim piedāvājumam un Lietošanas noteikumiem to pašreizējā redakcijā. Ja ir citas līgumattiecības ar "BVT PARTNERS", šie noteikumiem ņem virsroku.

II.                 Piekļuve


"BVT PARTNERS" var liegt piekļuvi "AlpicAir" tīmekļa vietnei jebkurā laikā atsevišķiem vai visiem Lietotājiem, īpaši, ja Lietotājs pārkāpj jebkuras saistītas, kas izriet no šiem noteikumiem. Tikai reģistrēti Lietotāji var piekļūt lapām, kas aizsargātas ar paroli. "BVT PARTNERS" patur tiesības atteikt reģistrāciju un atsaukt piekļuvi jebkurā laikā. Citādi saistībā ar lapām, kas aizsargātas ar paroli, attiecas "Lietošanas noteikumi lapām, kas aizsargātas ar paroli".

III.                Informācija un dokumentācija


1. Pirms informācijas, bukletu, tehnisko aprakstu, instalēšanas norādījumu, dokumentācijas (turpmāk tekstā - "informācija un dokumentācija") un citu datu lejupielādēšanas no "AlpicAir" tīmekļa vietnes Lietotājam ir jāveic atbilstoši drošības pasākumi un jāizmanto vīrusu skeneri, lai aizsargātu savu drošību un "AlpicAir" tīmekļa vietni no vīrusiem.

2. Lietotājs nedrīkst labot informāciju un dokumentāciju no "AlpicAir" tīmekļa vietnes, kā arī dzēst to daļas. Informāciju un dokumentāciju, preču zīmes un cita veida saturu no "AlpicAir" tīmekļa vietnes nedrīkst kopēt, atveidot, pārdot, papildināt vai citādi izmantot jebkādā veidā bez iepriekšējas "BVT PARTNERS" atļaujas.

3. Informācija un dokumentācija ir aizsargāta ar autortiesībām un vajadzības gadījumā ar citiem likumiem un līgumiem, ievērojot intelektuālo īpašumu. Lietotājs ievēro šādus tiesību aktus un neizņem zīmes, preču zīmes vai autortiesību paziņojumus gan no informācijas un dokumentācijas, gan no kopijām, kā arī Lietotājs nevar izmantot jebkādu saturu, ko aizsargā autortiesības (attēli, teksti, datnes u.c.) bez rakstiskas "BVT PARTNERS" atļaujas. Lietotājam netiek piešķirtas nekāda veida rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, funkcionālie modeļi vai preču zīmes.

4. Informācija vai dokumentācija "AlpicAir" tīmekļa vietnē var ietvert atsevišķu produktu specifikācijas vai tehniskos datus, kuri noteiktos gadījumos var nebūt pieejami (piemēram, saistībā ar produkta izmaiņām). Tāpēc par produkta ekspluatācijas raksturlielumiem ir jāvienojas, noslēdzot produkta iegādes līgumu.

5. Ja informācija un dokumentācija ir pieejama "AlpicAir" tīmekļa vietnē bez maksas, tiek izslēgta jebkāda "BVT PARTNERS" atbildība par kvalitātes defektiem vai sadaļām, īpaši saistībā ar to pareizumu, kļūdu neesamību, trešo pušu prasību neesamību un/vai atbilstību mērķim, ja vien to nepieprasa likums atbilstoši Šo Lietošanas noteikumu V (3.) punkta 2. noteikumam.

IV.                 Lietotāja pienākumi

1. Aizliegta piekļuve "AlpicAir" tīmekļa vietnei, kā arī informācijai un dokumentācijai, valstī, kur šāda piekļuve ir nelikumīga.

2. Izmantojot "AlpicAir" tīmekļa vietni, Lietotājs ievēro visus piemērojamos likumu noteikumus, rīkojumus un oficiālus norādījumus bez izņēmuma un nekaitē citiem cilvēkiem, nepārkāpj personiskās tiesības, nepārkāpj rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības vai citas īpašumtiesības, neaugšupielādē saturu, kas satur ļaunprogrammatūru, vīrusus vai Trojas zirgus, neizplata reklāmas vai nevēlamus e-pasta ziņojumus, vai nepatiesus brīdinājumus par vīrusiem un bojājumiem, kā arī Lietotājs nedrīkst lūgt vai pieprasīt dalību loterijā, ķēdes vēstuļu izplatīšanā, piramīdas shēmā vai līdzīgā darbībā.

V.                   Atbildība

1. "AlpicAir" tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, pār kuru saturu "BVT PARTNERS" nav nekāda ietekme. Par saistīto lapu saturu vienmēr atbild attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai attiecīgās lapas operators. "BVT PARTNERS" neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu un nepieņem to saturu kā savu. Šādu tīmekļa vietņu apmeklēšana ir Lietotāja risks.

2. "BVT PARTNERS" neuzņemas nekādu atbildību par "AlpicAir" tīmekļa vietnes nepārtrauktu pieejamību.

3. "BVT PARTNERS" atbildība par defektiem attiecībā uz kvalitāti un informācijas un dokumentācijas sadaļām, ko sniedz "AlpicAir" tīmekļa vietne, tiek noteikta atbilstoši šo Lietošanas noteikumu III (5.) punktam. Jebkāda turpmāka "BVT PARTNERS" atbildība ir izslēgta, ja vien to nepieprasa tīšs likuma pārkāpums, nolaidība, trauma vai nāve, nespēja pildīt garantētās īpašības, krāpnieciska defekta slēpšana vai būtisks līgumsaistību pārkāpums.

4. "BVT PARTNERS" negarantē, ka "AlpicAir" tīmekļa vietnē nav vīrusu.

VI.                  Noslēguma noteikumi


1. Papildu vienošanās jānoslēdz rakstiski.

2. Ja kāds no nosacījumiem ir neizpildāms, tas neskar pārējos nosacījumus.

3. Tiek piemēroti Igaunijas tiesību akti, izņemot nosacījumus, uz kuriem attiecas ārvalstu tiesību akti.

© 2024 AlpicAir. Visas tiesības aizsargātas